Aleksandra Koźmińska

Neurologopedist

Neurologopedics (neurological speech therapy) is both my profession and my hobby. I am a graduate of the Wrocław Medical University. I was gaining my professional experience while working at the Early Intervention Centre and at the Integration Kindergarten, where I was taking care of children with neurological disorders and genetic disorders.

Currently, I work at the Psychological and Pedagogical Counselling Centre Nasz Świat (Our World), at the Reharys.pl centre, and at a kindergarten.

I’m a therapist who specialises in fine motor therapy, but also a massage instructor (Shantala massage therapy), and sensory play instructor.

During my work I employ elements of the following methods and therapies:

 • Castillo Morales Appliance Therapy
 • Svetlana Masgutova Tactile Therapy
 • Kinesiology Taping
 • LBD (“Le Bon Départ” method)
 • SDM (Sherborne Developmental Movement method)
 • the Montessori method

Ukończone szkolenia:

 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
 • Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa
 • Trudności w karmieniu i jedzeniu
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu
 • Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego
 • Interdyscyplinarne usprawnianie obszaru stomatognatycznego, orofacjalnego, sensorycznego i postawy ciała
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego
 • Terapia głoski „sz”
 • Terapia głoski „s”
 • Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii
 • Kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Diagnoza i terapia ręki I i II stopień
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy ryzyka
 • Metoda stymulacji polisensorycznej w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym
 • Szkolenie podstawowe znaki manualne i symbole
 • Szkolenie zaawansowane znaki manualne i symbole
 • Skuteczne metody pracy logopedycznej
 • Kurs instruktorski masażu Shantala
 • Kurs instruktorski masażu Shantali wg metodyki holenderskiej organizacji Shantala ORO
 • Niemowlak u logopedy – diagnoza zabawa i wczesna stymulacja
 • Przychodzi dziecko do logopedy – jak przeprowadzić profesjonalne badanie logopedyczne
 • Kreatywne warsztaty logorytmiczne planowanie i realizowanie profilaktycznych zajęć logopedycznych
 • Karta oceny logopedycznej dziecka kold
 • Wstęp do sensoplastyki
 • Sensoplastyka – plastyka sensoryczna
 • Metoda dobrego startu