Aleksandra Koźmińska

Neurologopeda

Jestem neurologopedą, ukończyłam Akademię Medyczną we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w ośrodku wczesnej interwencji oraz  przedszkolu integracyjnym, które znajdują się w Gorzowie Wielkopolskim. Prowadziłam tam terapie dzieci z problemami o podłożu neurologicznym oraz genetycznym. Obecnie pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej Nasz Świat, centrum Reharys.pl oraz jednym z wrocławskich przedszkoli.

Jestem terapeutą ręki, instruktorem masażu Shantala oraz trenerem sensoplastyki.

W swojej pracy wykorzystuję:

 • metody Castillio Moralesa
 • elementy terapii taktylnej Swietłany Masgutowej
 • kinesiotaping
 • MDS
 • metody weroniki Sherbone
 • metody Marii Montesori

Ukończone szkolenia:

 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
 • Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa
 • Trudności w karmieniu i jedzeniu
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu
 • Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego
 • Interdyscyplinarne usprawnianie obszaru stomatognatycznego, orofacjalnego, sensorycznego i postawy ciała
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego
 • Terapia głoski „sz”
 • Terapia głoski „s”
 • Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii
 • Kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Diagnoza i terapia ręki I i II stopień
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy ryzyka
 • Metoda stymulacji polisensorycznej w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym
 • Szkolenie podstawowe znaki manualne i symbole
 • Szkolenie zaawansowane znaki manualne i symbole
 • Skuteczne metody pracy logopedycznej
 • Kurs instruktorski masażu Shantala
 • Kurs instruktorski masażu Shantali wg metodyki holenderskiej organizacji Shantala ORO
 • Niemowlak u logopedy – diagnoza zabawa i wczesna stymulacja
 • Przychodzi dziecko do logopedy – jak przeprowadzić profesjonalne badanie logopedyczne
 • Kreatywne warsztaty logorytmiczne planowanie i realizowanie profilaktycznych zajęć logopedycznych
 • Karta oceny logopedycznej dziecka kold
 • Wstęp do sensoplastyki
 • Sensoplastyka – plastyka sensoryczna
 • Metoda dobrego startu