Anna Ryś

Fizjoterapeutka,
oddział w Strzelcach Krajeńskich

Ukończyłam studia na AWF w Poznaniu na kierunku fizjoterapia. Już w trakcie studiów rozpoczęłam pracę w charakterze wolontariusza w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży w Poznaniu oraz jako fizjoterapeuta w gabinecie fizjoterapii Neuro-Reha w Strzelcach Krajeńskich. Po zakończeniu studiów rozpoczęłam pracę w Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym Bratek w Barlinku jako fizjoterapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

W celu rozwijania swojej wiedzy i pasji ukończyłam również studia licencjackie na AWF w Poznaniu na kierunku taniec, specjalność choreoterapeuta.

Ukończone szkolenia:

  • Proprioceptive Neuromuscular Facilitation: PNF 1 & PNF 2
  • M.A.E.S. therapy course: Movement Analysis & Education Strategies for the treatment of children with Cerebral Palsy and similar neurodevelopmental conditions
  • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
  • Współpraca z rodziną ucznia
  • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii