Ukończone szkolenia:

  • Kompleksowa diagnostyka i terapia skolioz, Choroby Scheuermanna i wad postawy wg metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz) 
  • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi
  • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego
  • Kurs podstawowy Halliwick
  • FDM Intensywny, terapia manualna wg Typaldosa D.O. Fascial Distortion Model
  • Watsu 1
  • Rehabilitacja osób starszych po udarze mózgu